Imiennik NACZĘSŁAW

Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: najczęściej sławny. Wspomniane w dokumentach z 1222 roku. ZDROBNIENIA: Naczesz, Nacześ.