Imiennik OCŁAW

Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: ojcu sława. Forma żeńska: Ocława.