Imiennik PAFNUCY

Pochodzenia greckiego. ZDROBNIENIA: Pafnucio. OBCE FORMY: Paphnutius (ogólnie przyj. forma), Paphnuce (fr.), Pafnucio (hiszp.), Paphnuzio (wł.), Pafnutij (ros.), Pafnucije, Pafnutije (połud.-słow.).