Imiennik PAKOSŁAWA

Żeńska forma imienia -> Pakosław. ZDROBNIENIA: Sławka. INNE FORMY: Paka, Pasława.