Imiennik RACIMIERZ

Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: wojak dzielny lub dzielny w czasie wojny (rać) i pokoju (mir). INNE FORMY: Racimir, Raćmierz, Raćmir. OBCE FORMY: Catus (łac.), Ratimir (połud.-słow.).