Imiennik RACIMIR

Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: walczący o pokój. Zanotowane w dokumentach z roku 1271. INNE FORMY: Racimierz, Raćmierz, Raćmir, Radzimir, Ratmir, Ratimir.
BOHATEROWIE SZTUKI:
Ratmir z poematu Aleksandra Puszkina Rusłan i Ludmiła (1820).