Imiennik SABAS

Męska forma imienia -> Saba. W kośc. prawosławnym przyjęta jest wersja Sawa. INNE FORMY: Saba, Sabbas, Sabacjusz. OBCE FORMY: Sabas, Saba (ang.), Sabbas (niem.), Sabas, Sabbas, Sava (fr.), Sabas, Sabbas (hiszp.), Saba, Sabba (wł.), Savva (ros.), Sába, Sáva (czes., słowac.), Sava, Savo, Sabo (połud.-słow.).