Imiennik SABIN

Męska forma imienia -> Sabina. ZDROBNIENIA: Sabinek, Sabcio. INNE FORMY: Sabian, Sabinian, Sabino. OBCE FORMY: Sabin (ang.), Sabin, Savin (fr.), Sabinus (niem.), Sabino, Savino (hiszp., wł.), Savin, Sabino (połud.-słow).
PATRON:
Św. Sabin, męczennik (I–II w.). Św. Sabin, biskup nieznanej diecezji (V w.). Był ofiarą prześladowania chrześcijan za czasów cesarza Maksymiana. (Wspomnienie 30 grudnia).
NAZWISKA:
Sabicki, Sabik, Sabiniewicz.