Imiennik SABRINA

Pochodzenia łacińskiego, oznacza: mieszkanka kresów, pogranicza. Forma męska: Sabrin.