Imiennik ŚCISŁAW

Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ścigający, walczący sławnie. ZDROBNIENIA: Sławek. INNE FORMY: Ścisz. Forma żeńska: Ścisława.
NAZWISKA:
Sciseł, Scislak, Scislewski, Scislicki, Scisławski, Scisło, Scisłowicz, Scisłowski, Sciślak, Sciślewski, Ścisław, Ścisławski, Ściesłowski, Ścieślicki, Ścisłek, Ścisło, Ścisłowicz, Ścisłowski, Ściślewski, Ściślicki, Ściśliński.