Imiennik ŚMIAŁOMIR

Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: śmiały i dzielny, spokojny. ZDROBNIENIA: Śmialek. Forma żeńska: Śmiałomira.
NAZWISKA:
Smiały, Smiałecki, Smiałowski, Smielański, Smielewicz, Smiełowicz, Smiełowski, Szmiel, Szmielewski, Szmieliński, Szmielkiewicz, Śmialik, Śmiała, Śmiałacz, Śmiałecki, Śmiałowicz, Śmiałowski, Śmiałek, Śmiałkowski, Śmiałczak, Śmiałczyk, Śmieł, Śmielecki, Śmielkiewicz, Śmiełka, Żmielak.