Imiennik ŚMIAŁOMIRA

Żeńska forma imienia -> Śmiałomir. ZDROBNIENIA: Mirka.