Imiennik ŚMIAŁOWIT

Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: śmiały i bardzo dzielny.