Imiennik TACŁAWA

Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ojcu, tacie sławna. ZDROBNIENIA: Tacia. INNE FORMY: Taciesława.