Imiennik UMIARA

Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: umiarkowana, pokorna, łagodna. ZDROBNIENIA: Miarka. INNE FORMY: Łagida, Łagna.