Imiennik ZACNOSŁAW

Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: zacny i sławny. INNE FORMY: Zacław. Forma żeńska: Zacława.