Imiennik ZASŁAW

Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: zawsze sławny. Zanotowane w dokumentach z roku 1255. ZDROBNIENIA: Sławka. INNE FORMY: Zasz. Forma żeńska: Zasława.