Imiennik ZAWISZA

Pochodzenia starosłowiańskiego. Prawdopodobnie oznacza: ten, który jest zazdrosny o sławę, zawisły, zależny lub ten, który widząc sławę innych, dokłada wszelkich starań, by samemu ją zdobyć. Zanotowane w dokumentach z roku 1214. ZDROBNIENIA: Zawiszek.
NAZWISKA:
Zawisz, Zawisza, Zawiszak, Zawiszewski, Zawiszowski, Zawiszyc, Zawiszyn.
ZNANE POSTACIE:
Zawisza Czarny z Garbowa (? –1428), najznamienitszy rycerz polskiego średniowiecza.
PRZYSLOWIA:
Polegaj jak na Zawiszy! (chodzi o rycerza Zawiszę Czarnego)Jak Zawisza podpisze, to i Pakosz takoż.(związane ze Krzysztofem Zawiszą, wojewodą mińskim, oraz Kazimierzem Pakoszem, starostą rzeczyckim)Jeśli Zawiszy nie będzie, siadłem.(związane ze Krzysztofem Zawiszą, wojewodą mińskim, oraz Kazimierzem Pakoszem, starostą rzeczyckim)