Imiennik ZBANOSŁAW

Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: Zbawiciela noszący sławnie.