Reklama

Szóstoklasiści na sprawdzianie

Około 430 tys. szóstoklasistów w 13 tys. szkół podstawowych w całej Polsce pisało sprawdzian, który jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.

Wszyscy uczniowie w całym kraju podczas sprawdzianu rozwiązywali taki sam test - nosił on tytuł "Jasne jak słońce". W zestawie było 25 zadań. 20 z nich to zadania zamknięte - należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych. Zadania odnosiły się m.in. do cytowanych tekstów:

popularnonaukowego i wiersza Joanny Kulmowej "Słońce i sosny".

Piszący sprawdzian musieli się wykazać także np. umiejętnościami odczytywania danych z tabeli, porównywania liczb, obliczania wielokrotności liczb i dokonywania działań na ułamkach.

Reklama

W zestawie były również zadania otwarte - uczeń musiał sam napisać odpowiedź na zadane pytanie, np. obliczyć długość rzucanego cienia. Szóstoklasiści musieli też napisać dwa teksy własne: na podstawie mapy pogody napisać notatkę o przewidywalnej pogodzie oraz wypracowanie o miejscu, które uważają za wyjątkowe.

Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma kontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce (w tym liczenie). Trwał 60 minut. Dla uczniów z np. dysleksją czas trwania sprawdzianu był przedłużony o 30 minut.

Informacje o wynikach tegorocznego sprawdzianu uczniowie otrzymają pod koniec maja. Jeśli szóstoklasista zamierza kontynuować naukę w gimnazjum rejonowym, to liczba uzyskanych przez niego punktów ze sprawdzianu nie ma większego znaczenia - i tak zostanie przyjęty do szkoły. W przypadku wyboru gimnazjum spoza rejonu czy szkół prywatnych lub społecznych wynik sprawdzianu może decydować o tym, czy uczeń zostanie przyjęty do szkoły. Prace uczniów sprawdzać będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczeń, który z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do sprawdzianu we wtorek, będzie go pisać w drugim terminie - w czerwcu.

INTERIA.PL/PAP
Dowiedz się więcej na temat: uczniowie | uczeń | szkoły
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy