Reklama

Reklama

Altana na działce do rozbiórki? Są nowe przepisy!

Sezon w ogródkach w pełni, ale wielu działkowców niepokoi się, że może stracić swoje małe domki! Jak jest naprawdę? Wyjaśniamy wątpliwości.

Dotychczasowe przepisy nie określały dokładnie, czym jest "altana ogrodowa". Jedynie regulaminy rodzinnych ogródków działkowych (ROD) określały, jakie są dopuszczalne wymiary altany, a mianowicie do 35 m kw. powierzchni.

Reklama

Tymczasem niedawno Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że "altana to budowla o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, przeznaczona do wypoczynku oraz ochrony przed słońcem i deszczem" (sygn. akt II OSK 1875/12). To spowodowało spore zamieszanie - działkowcy nie wiedzą teraz, czy ich altanki spełniają wszystkie wymogi.

1. Budowla zgodna z prawem

Do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zostanie wpisana dokładna definicja altany. Altanka będzie musiała spełniać następujące wymogi:

  • powierzchnia nie może być większa niż 35 m kw. (jeśli działka jest poza miastem) lub 25 m kw. (jeśli działka jest w mieście);
  • wysokość - do 5 m (jeśli dach jest stromy) i do 4 m (dach płaski).

Przykład 1. Altanka pani Zofii z Gdańska ma wysokość 4,5 m, dach jest spadzisty. Powierzchnia zabudowy wynosi 33 m kw. Pani Zofia może być spokojna, bo jej altanka jest zgodna z przepisami. Przykład 2. Pani Jadwiga z Krakowa ma altanę o wymiarach 5 m na 8 m, czyli łącznie zajmuje ona 40 m kw. na działce. Nie spełnia wymogów prawa budowlanego!
Ważna jest też konstrukcja budowli, czy jest ona np. murowana, podpiwniczona, ocieplona, podłączona do mediów. Taki obiekt, nawet mały, zgodnie z orzeczeniem NSA może nie zostać uznany za altanę.

2. Procedura przed rozbiórką


Na razie działkowcy mogą spać spokojnie! Altanki, które nie spełniają wymogów, nie będą z automatu podlegały rozbiórce!

Ważny przepis! Zarządy rodzinnych ogrodów działkowych nie mają uprawnień, by nakazać rozbiórkę altany! Musi być w tej sprawie zachowana odpowiednia procedura.

  • Po pierwsze: gdy zarząd ogrodu dowie się, że altanę postawiono z naruszeniem przepisów, może to zgłosić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (art. 13 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach). Może, ale nie musi! Kontrola inspektora na działce może się odbyć także na wniosek innych instytucji, np. NIK albo w wyniku... donosu.
  • Po drugie: gdy inspektor otrzyma zawiadomienie, wysyła kontrolera, który sprawdzi wymiary altanek.
  • Po trzecie: dopiero na podstawie dokładnego opisu, że altanka przekracza ustawowe parametry, inspektor nadzoru budowlanego może wydać nakaz rozbiórki.

Ważny przepis! Gdyby mimo nakazu działkowicz nie rozebrał altany, inspektor nadzoru budowlanego może wymierzyć grzywnę (art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Ale uwaga! Przepis nie nakazuje wymierzenia grzywny, a jedynie przewiduje taką możliwość! Nie ma też ani dolnej ani górnej wysokości takiej grzywny.

3. Jak uniknąć kłopotów


Jeśli altana już stoi, a nie spełnia wymogów (opisanych powyżej), warto zastanowić się, czy jej nie przebudować, np. obniżyć konstrukcję, zmienić dach.

  • Jeżeli mamy w planie budowę altany, należy najpierw złożyć projekt budowy do zarządu ogródków działkowych. Wtedy będziemy mieć pewność, że budowla jest zgodna z regulaminem.

Marcin Nagórek, radca prawny Podstawa prawna: art. 29 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego (DzU z 2013 r., poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40)

Dowiedz się więcej na temat: przepisy | nowe prawo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje