Reklama

Reklama

Co z reklamacją?

Dowiedz się, do kogo i w jakim terminie powinnaś się zgłosić, gdy sprzęt szwankuje

Pani Ela poskarżyła mi się, że zepsuła jej się lodówka.

- Chcę ją zareklamować, ale nie wiem, jak? - spytała.

- Ma pani dwie możliwości. Reklamację może pani złożyć z tytułu gwarancji - jeśli lodówka jest jeszcze na gwarancji. Albo z tytułu niezgodności z umową.

- Do kogo powinnam się więc zgłosić?

- W pierwszym przypadku do serwisu gwaranta. Może to być producent, sprzedawca lub importer. Z kolei za towar niezgodny z umową odpowiada sprzedawca. Do niego składa się reklamację, gdy towar ma wady.

- Ale wciąż nie wiem, z której możliwości powinnam skorzystać.

Reklama

- To zależy od pani. Proszę jednak pamiętać, że nie można z nich korzystać jednocześnie. Warto przede wszystkim sprawdzić w dokumencie gwarancyjnym, za jakie usterki odpowiada gwarant i w jakim zakresie. Czy przewidziano możliwość wymiany towaru na nowy, czy tylko naprawy, gdzie są punkty serwisowe.

- Ile mam czasu na reklamację?

- Towar na gwarancji może pani reklamować do końca jej terminu ważności. Towar niezgodny z umową - w ciągu dwóch lat od dnia zakupu. Nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wykrycia wady towaru. W przeciwnym razie utraci pani uprawnienia z tego tytułu.

- W jakiej formie powinnam złożyć reklamację?

- Najlepiej na piśmie.

- A co musi ona zawierać?

- Przede wszystkim pani dane (imię, nazwisko, adres, telefon). Trzeba opisać wadę produktu, czyli co nie działa lub się zepsuło. Należy również przedstawić swoje żądania. Pismo należy opatrzyć datą i podpisem.

- Czego mogę się domagać?

- Naprawy sprzętu lub jego wymiany na nowy. Gdy okażą się niemożliwe, wówczas może pani zażądać obniżenia ceny. A nawet odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy za towar. Podobnie, gdy naprawa będzie trwać za długo, a wada okaże się istotna.

- W jakim terminie powinnam dostać odpowiedź na reklamację?

- W ciągu 14 dni. Jeśli nie otrzyma jej pani w terminie, uważa się, że reklamację rozpatrzono pozytywnie.

art. 4-13 ust. 4 ustawy z 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Towar niezgodny z umową

Jest tak, jeśli towar ma jakieś wady - fizyczne i prawne. Nie działa prawidłowo, brakuje w nim jakichś części lub nie nadaje się do tego, do czego jest zwykle używany. Towar jest też niezgodny z umową, jeśli nie ma właściwości, jakie powinny cechować taki produkt i o jakich zapewniał sprzedawca lub producent (np. w reklamie).
Porad udziela: Izabela Rogowska, mgr ekonomii, absolwent Studium Prawa Handlowego

Chwila dla Ciebie
Dowiedz się więcej na temat: sprzęt | reklamacja | prawo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama