Reklama

Reklama

Jak się wycofać z niechcianej umowy?

Nawet po podpisaniu umowy i po wyjściu akwizytora z naszego domu nie jesteśmy bezbronni. Jak wybrnąć? To zależy, czy nas oszukano, czy po prostu się rozmyślimy.

Gdy podpisujemy umowę na usługę (prąd, gaz, telefon, kablówkę) poza lokalem danej firmy, czyli np. w swoim domu, przepisy konsumenckie są dla nas korzystniejsze, niż gdybyśmy ją podpisali w siedzibie firmy. Trzeba tylko wiedzieć, jak je egzekwować. Podpowiadamy!

Reklama

Odstąpienie od umowy

Jeśli już po podpisaniu umowy i po wyjściu akwizytora rozmyślimy się po prostu, mamy prawo odstąpić od umowy. W takim wypadku wystarczy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od niej. Oświadczenie można złożyć osobiście lub nadać na poczcie listem rejestrowanym. Ważne, by zachować termin!

Pamiętajmy! Przedstawiciel handlowy ma obowiązek poinformować nas o prawie do odstąpienia od umowy i dołączyć druk takiego oświadczenia. Jeśli nie dostaliśmy formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, możemy sami je napisać. W oświadczeniu należy wpisać datę, dane przedsiębiorstwa, swoje dane oraz złożyć własnoręczny podpis.

Treść oświadczenia powinna brzmieć tak: "Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (DzU z 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży (tu wpisujemy, czego dotyczyła umowa) nr 2/16 zawartej (tu data) w moim mieszkaniu".

Pamiętajmy! Sprzedawca nie ma prawa naliczać opłat za odstąpienie od umowy, ani nie może uzależniać uznania rezygnacji od zapłacenia kary.

Gdy wprowadzono nas w błąd!

Niestety, coraz częściej zdarza się, że "przedstawiciel handlowy" co innego obiecuje, a co innego jest w treści umowy! Wtedy też mamy prawo zrezygnować, powołując się na to, że "działaliśmy pod wpływem błędu" i złożyć "oświadczenie o uchyleniu się od skutków czynności" (przykładowy wzór takiego oświadczenia pokazujemy poniżej).

Po złożeniu takiego pisma do przedsiębiorstwa, z którym podpisaliśmy nową umowę, powinniśmy udać się następnie do firmy, z którą mieliśmy poprzednią umowę (np. zakładu energetycznego, gazowego, operatora tv, telefonicznego). Tam należy cofnąć udzielone pełnomocnictwo, np. do przeniesienia numeru telefonicznego lub wypowiedzenia umowy (prądu, gazu, kablówki, w zależności od tego, czego dotyczyła).

Kto może pomóc, gdy nie chcą cofnąć umowy

Są instytucje, do których można się zwrócić w razie komplikacji z odstąpieniem od umowy lub jej wycofaniem. Jeśli umowa dotyczy zmiany sprzedawcy energii, należy dzwonić do punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych pod numer tel.: 22 244 26 36. Jeśli umowa dotyczy zmiany operatora telefonicznego - pomoże Centrum Informacji Konsumenckiej. Zadzwoń na infolinię: 801 900 853. W każdej sprawie może pomóc miejski (powiatowy) rzecznik praw konsumenta. O numery do rzeczników pytaj w starostwie. Znajdziesz je też na str.: www.uokik.gov.pl

Opracowała: Marta Jaworska

------

Umowa: Na co uważać przed podpisaniem - nasze rady

1. Należy bezwzględnie czytać, co się podpisuje! Choć to oczywiste, to wiele osób tego nie robi. Nigdy nie należy też kwitować odbioru żadnych dokumentów, jeżeli faktycznie się ich nie dostało.

2. Sprawdź, z kim zawierasz umowę. Sprzedawca ma obowiązek podać swoje dane identyfikujące. Nie wierz wyłącznie w zapewnienia ustne akwizytora. Sprawdź dokładne dane na umowie: oprócz nazwy firmy powinien się znajdować również adres, a także numer KRS lub NIP.

3. Zwróć uwagę na liczbę podpisów. Co powinno nas zaniepokoić? Jeśli przedstawiciel podaje kilka lub kilkanaście dokumentów do podpisania, oferując tylko jedną usługę. Bądź czujna!

4. Domagaj się kopii umowy. Mając taki dokument, możesz sprawdzić warunki umowy i spokojnie je przeanalizować. I ewentualnie odstąpić od umowy.

5. Gdy rozmyślisz się tuż po podpisaniu, nie należy dopuścić, by akwizytor zabrał taką umowę. Taki dokument trzeba podrzeć. Nie wolno też pozwolić, by zabrał fakturę. Tam są twoje dane!


Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje