Reklama

Reklama

Jakie świadczenia wypłacają ośrodki pomocy społecznej

Zasiłek stały – przyznawany osobom niezdolnym do pracy, o niskich dochodach.

Zasiłek okresowy – wypłacany na jakiś czas, np. długotrwale chorującym, bezrobotnym, którym brakuje środków do życia.

Zasiłek celowy – przeznaczony na zakup np. żywności, leków, opału czy remont. Może być przyznany osobom poszkodowanym podczas pożaru, powodzi.

Zasiłek rodzinny i dodatki do niego: dla samotnych matek, matek na urlopie wychowawczym, dla rodzin wielodzietnych, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego czy nauką dziecka poza miejscem zamieszkania. Mają pomóc w utrzymaniu dzieci.

Reklama

Stypendium i zasiłek szkolny – dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji, na częściowe pokrycie kosztów nauki.

Dodatek mieszkaniowy – dla osób, które nie są w stanie opłacić czynszu. q Zasiłek pielęgnacyjny – przyznawany osobom niepełnosprawnym i starszym, które wymagają pomocy innych osób.

Świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy – otrzymuje osoba, która zrezygnuje z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem lub innym członkiem rodziny.

 Pieniądze z funduszu alimentacyjnego – dla dziecka, którego rodzic powinien płacić alimenty, ale tego nie robi.

Becikowe – jednorazowa zapomoga w związku z urodzeniem dziecka.

Co należy się z ZUS

Zasiłek chorobowy – dostają osoby ubezpieczone, które chorują (nie dłużej niż przez 182 dni, kobiety w ciąży – 270 dni).

Świadczenie rehabilitacyjne – przyznawane, gdy mija okres zasiłku chorobowego, a nadal nie można wrócić do pracy.

Zasiłek macierzyński dla mam na urlopie macierzyńskim (20 tyg.), dodatkowym (6 tyg.) i rodzicielskim (26 tyg.).

Zasiłek opiekuńczy dla osób zatrudnionych, które biorą zwolnienie, by opiekować się chorym członkiem rodziny.

Zasiłek pogrzebowy – wypłacany po śmierci bliskiej osoby.

Kobieta i życie
Dowiedz się więcej na temat: stypendium | świadczenia socjalne | zasiłek | ZUS | MOPS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy