Reklama

Reklama

Kto musi odśnieżać chodnik i gdzie dać zalegający śnieg? Przepisy mówią jasno

W Polsce, w ostatnich dniach pojawił się już pierwszy w tym roku śnieg. Jest to nie tylko symbol zbliżającej się zimy, ale i znak nadchodzących obowiązków, wiążących się z opadami śniegu. Odśnieżanie chodnika to czynność, z której właściciele nieruchomości muszą się wywiązywać, aby nie ponieść konsekwencji prawnych. Sprawdź, kto powinien zadbać o czystość chodnika i do kogo według przepisów on należy.

  • Zaniedbany obowiązek odśnieżania chodnika może wiązać się z wysoką karą pieniężną
  • Za odśnieżanie chodnika nie zawsze odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości

Jak sprawdzić, do kogo należy chodnik?

Wiele osób ma problem z określeniem tego, do kogo należy chodnik. To kłopot, który mają również wspólnoty mieszkaniowe, zastanawiające się, którą część nieruchomości sąsiedniej mają sprzątać.

Warto rozpocząć od sprecyzowania tego, czym w świetle prawa jest chodnik. Według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach definiowany jest on jako wydzielona część drogi publicznej, która służy do ruchu pieszego i położona jest bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Reklama

Zgodnie z prawem budowlanym za bezpieczny dla użytkowników stan chodników, odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości. Zdarza się jednak, że do budynku przylega droga, ale nie ma ona chodnika, wówczas powyższy obowiązek nie ma zastosowania w stosunku do właściciela.

To samo dotyczy np. sytuacji, gdy ludzie często chodzą trawnikiem, tworząc tam swoją drogę i nawet jeśli ta ścieżka przebiega wzdłuż granic nieruchomości, to nie można jej uznać za chodnik, ponieważ ustawa wyraźnie precyzuje, że chodnikiem jest odgórnie wydzielona część drogi.

Czytaj także: Ferie zimowe 2023. Sprawdź, kiedy rozpoczynają się w twoim województwie

Do kogo należy obowiązek odśnieżania chodnika przy posesji?

Tak, jak wspominaliśmy, za chodnik uznaje się część drogi publicznej, która służy pieszym do przemieszczania się i jest położona przy granicy nieruchomości. Wobec tego, jeśli chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, to obowiązek dbania o odśnieżanie chodnika spoczywa zazwyczaj na właścicielu nieruchomości.

Jednak zobowiązani mogą być do tego nie tylko właściciele, ale i działający w ich imieniu zarządcy nieruchomości, współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści. W niektórych przypadkach obowiązek przechodzi na dzierżawców budynków albo na osoby użytkujące nieruchomość na podstawie umowy najmu.

Jeśli chcemy, możemy ten obowiązek przypisać konkretnej firmie. Do tego będzie konieczne sporządzenie odpowiedniej umowy, dzięki której firma za odpłatą zobowiąże się do utrzymania czystości w obrębie chodnika, który przylega do nieruchomości.

Kiedy nie mam obowiązku odśnieżania chodnika?

Nie zawsze jednak to na nas ciąży obowiązek odśnieżania chodnika. Istnieje kilka sytuacji, w których to zobowiązanie przechodzi na innych. Oto parę przypadków, w których odśnieżanie chodnika przestaje być naszym problemem:

  • Jeśli chodnik jest częścią parkingu, na którym dopuszcza się płatny postój pojazdów. O chodnik powinien wtedy dbać zarządca drogi, który pobiera opłaty z tytułu postoju.
  • W sytuacji, gdy między chodnikiem przebiegającym wzdłuż naszej nieruchomości a samą nieruchomością przebiega pas zieleni, który należy do miasta albo gminy. Wtedy obowiązek odśnieżania chodnika przechodzi na stronę samorządu.
  • W przypadku trwającej budowy, za dbanie o czystość chodnika przebiegającego w jej bezpośrednim sąsiedztwie, będzie odpowiadał nie inwestor, a wykonawca inwestycji.
  • Właściciel nieruchomości nie musi usuwać śniegu z przystanków komunikacyjnych, a także z wydzielonych oznakowaniem poziomym lub krawężnikiem torowisk pojazdów szynowych. Wtedy obowiązek ten przechodzi na przedsiębiorców, którzy użytkują tereny komunikacji publicznej.

Co zrobić ze śniegiem z chodnika?

To, co należy zrobić ze śniegiem z chodnika, który usuwamy, określone zostało wyraźnie przez przepisy. Dotyczą one również usuniętego przez nas lodu. Zakazane jest zepchnięcie śniegu lub lodu na drogę licząc, że stanie się to wtedy problemem służb, które odpowiadają za czystość jezdni. Jest to działanie karalne.

Według przepisów śnieg i lód powinno się pozostawić na należącej do nas posesji albo części chodnika. Należy to zrobić jednak w sposób, który nie będzie utrudniał przejścia pieszym. Natomiast pryzmy śniegu albo błota pośniegowego musi usunąć już zarządca drogi.

Czytaj też: Odśnieżanie a ryzyko sercowo-naczyniowe. Amerykańska organizacja ostrzega

Odśnieżanie chodnika przed posesją, co mówią przepisy

Przepisy konkretnie określają kary, wynikające z zaniedbania obowiązku odśnieżania chodnika przed posesją.

Między innymi art.117 Kodeksu wykroczeń mówi o tym, że za nieodśnieżenie chodnika, czyli drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego, właścicielowi nieruchomości grozi kara nagany lub grzywny w wysokości do 1500 zł. Takie same konsekwencje ponosi się również w przypadku nieusunięcia sopli z elementów elewacji budynku.

Jednak o wiele poważniejsze konsekwencje czekają nas, gdy ktoś np. poślizgnie się na naszym chodniku i ucierpi z tego powodu. Na mocy art. 415, osoba poszkodowana może wystąpić z roszczeniem odszkodowania, a wtedy zamiast kodeksowi wykroczeń będziemy podlegali przepisom kodeksu cywilnego.

Jednak poszkodowana osoba musi udowodnić, kto odpowiadał za odśnieżenie danego fragmentu chodnika i kto zaniedbał swój obowiązek. W praktyce nie jest to trudne, ponieważ do założenia sprawy sądowej wystarczają zdjęcia chodnika oraz dokumentacja medyczna ze szpitala. W rezultacie możemy zostać nawet zobowiązani do płacenia renty z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Tatry, Beskidy i Bieszczady w śniegu. Jakie są warunki?

Ile czasu jest na odśnieżenie posesji?

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określają częstotliwości wykonywania czynności w ramach dbania o czystość chodnika.

Według jednego z wyroków Sądu Najwyższego z roku 2017 nie da się określić, ile czasu jest na odśnieżenie posesji. Jednak nie można oczekiwać od właściciela nieruchomości, aby nieprzerwanie i permanentnie zapewniał czystość chodnika o każdej porze dnia i nocy.

To, co wymagane jest od właściciela, to aby dochowywał należytej staranności w tym zakresie i aby czynność odśnieżania chodnika była wykonywana przez niego w sposób periodyczny.

Czytaj również: To zdjęcie jest hitem internetu. W Warszawie kosili... śnieg

Zobacz także:

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: odśnieżanie posesji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy