Reklama

Reklama

Oczekiwania pracodawców

Pracodawcy formułują swoje oczekiwania w oparciu o sporządzony wcześniej opis stanowiska. Na jego podstawie decydują o tym, jakie wymagania powinni spełniać kandydaci.

Muszą odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
Jakiego poziomu wykształcenia wymaga dane stanowisko? Jaki dyplom upoważnia do jego objęcia?
Jakie kwalifikacje zawodowe są na danym stanowisku najważniejsze?
Jakiego doświadczenia zawodowego wymaga to stanowisko?
Jakie szczególne umiejętności są pożądane?
Jakimi cechami osobowości powinien odznaczać się zatrudniony pracownik?
Jakie inne specjalne warunki powinien spełniać? (np. dyspozycyjność, gotowość do częstych podróży służbowych).

Pracodawcy nie wolno formułować ograniczeń związanych z płcią czy wiekiem, ponieważ oznaczałyby one niezgodną z prawem dyskryminację pewnych grup osób.

Reklama

Na wymagania stawiane kandydatom wpływ mają za to inne kryteria, np.to, w jakim zespole będą oni pracować. Trudno mówić o oczekiwaniach uniwersalnych - są one ustalane indywidualnie. Jednakże, co do podstawowych wymagań wobec kandydatów, większość firm jest zgodna. Nie ma chyba pracodawcy, któremu nie zależałoby na wysokiej motywacji do pracy. Podobnie ma się sprawa z niektórymi cechami charakteru. Prawdopodobnie każdy chciałby mieć u siebie ludzi sympatycznych i bezkonfliktowych. Dla wielu firm ważne są ponadto umiejętności komunikacyjne, którymi kandydat może się wykazać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przekonując potencjalnego pracodawcę o swojej przewadze nad innymi kandydatami. Doceniana jest także samodzielność kandydata, jego stabilność emocjonalna i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Odpowiadając na ogłoszenie, należy dokładnie przyjrzeć się stawianym wymaganiom.Jeśli nie znasz języka obcego lub programów komputerowych, o których pracodawca pisze, że są niezbędne, nie zgłaszaj się. Podejdź do siebie krytycznie i uczciwie odpowiedz sobie na pytanie, czy spełniasz podane wymagania.

Nie ma także sensu wysyłanie dokumentów do firmy, która poszukuje osoby o niższych niż Twoje kwalifikacjach. Jeśli skończyłeś studia, a w ogłoszeniu jest napisane, że firma poszukuje osób ze średnim wykształceniem, to prawdopodobnie nie jest to stanowisko dla ciebie. Nie mógłbyś się na nim realizować, a Twoje oczekiwania finansowe pewnie nie mogłyby zostać spełnione.

Staje się regułą, że pracodawcy szukają ludzi mogących wylegitymować się doświadczeniem zawodowym. Sam dyplom ukończenia wyższej uczelni przestał już być przepustką na rynek pracy. Ogromnego znaczenia nabrały dodatkowe kwalifikacje - kursy, szkolenia, studia podyplomowe. Znajomość języków obcych stała się standardem i tak też traktuje ją większość potencjalnych pracodawców. To samo dotyczy umiejętności obsługi komputera. Bezpośrednio po ukończeniu szkoły trudno przebić się na bardzo konkurencyjnym rynku, dlatego istotne są także doświadczenia zdobyte w trakcie trwania nauki.

Warto także umiejętnie zwrócić na siebie uwagę. Pracodawcy z reguły wysoko oceniają zdolność autoprezentacji. Możliwość wyróżnienia się z tłumu masz już na etapie sporządzania dokumentów. Później, w trakcie rozmowy, można jeszcze bardziej zainteresować sobą osobę prowadzącą rekrutację. Pamiętać jednak należy, że nie wszyscy tolerują agresywność, czy nadmierną ekspansywność. Ważniejsze bywają takie cechy jak rzetelność, pracowitość, czy chęć doskonalenia się.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: umiejętności | pracodawcy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje