Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą liczyć na niższe ceny prądu

Limity zamrożenia cen energii elektrycznej w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej obowiązują od 1 stycznia 2023 r. Jedną z trzech grup, które mogą liczyć na zapłatę za energię po zeszłorocznych cenach, są gospodarstwa domowe zamieszkiwane przez osoby z niepełnosprawnościami. Ile dokładnie zaoszczędzą?

Prezentacja partnera

Tarcza Solidarnościowa jest odpowiedzią rządu na rosnące ceny energii elektrycznej. To rozwiązanie, które ma uchronić Polaków przed dotkliwymi podwyżkami. Parasol ochronny przewiduje limity dla trzech grup odbiorców: gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz gospodarstw rolnych, gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami oraz wszystkich pozostałych. Roczne limity wynoszą odpowiednio: do 3000 kW, do 2600 kWh oraz do 2000 kWh. Jeśli rodziny zmieszczą się w wyznaczonych granicach - za prąd zapłacą po zeszłorocznych cenach. Natomiast w momencie przekroczenia limitu, cena maksymalna nie będzie wyższa niż 693 zł za 1000 kWh.

Rządowa Tarcza Solidarnościowa wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami

Gospodarstwa domowe zamieszkiwane przez osoby z niepełnosprawnościami przede wszystkim mogą liczyć na wyższe limity zamrożenia cen energii elektrycznej - o 600 kWh więcej niż pozostałe gospodarstwa.

W praktyce oznacza to, iż w skali roku zaoszczędzić mogą do 2 600 zł. Jak wynika bowiem z obliczeń przeprowadzonych na podstawie danych z rachunków klientów PGE Obrót, dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami roczny rachunek bez Tarczy Solidarnościowej wynosiłby ok. 4 900 zł, natomiast z Tarczą - ok. 2 300 zł.

Kogo jednak dotyczą wyższe limity?

Limity do 2600 kWh odnoszą się do osób, które:

  • posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • posiadają orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji;
  • posiadają orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów;
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16. roku życia;
  • posiadają orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i przysługuje im zasiłek pielęgnacyjny.

Z wyższego limitu na zużycie energii elektrycznej mogą korzystać nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe, ale również gospodarstwa wieloosobowe, gdzie tylko jeden członek jest osobą z niepełnosprawnościami. W drugim przypadku odbiorcą uprawnionym do limitu do 2600 kWh staje się osoba, która opłaca rachunki, mimo że sama nie ma niepełnosprawności.

Należy pamiętać, iż zwiększony limit nie dotyczy jedynie energii zużytej przez domownika z niepełnosprawnością, lecz przez całe gospodarstwo domowe.

Warto dodać, że aby skorzystać z wyższych limitów, należy do 30 czerwca 2023 r. złożyć specjalne oświadczenie u dostawcy energii elektrycznej, z którym gospodarstwo domowe ma podpisaną umowę. Dokument dostarczyć można osobiście na piśmie lub w formie elektronicznej (niezbędny jest podpis elektroniczny, zaufany bądź osobisty dosłany pocztą elektroniczną).

Dodatek elektryczny i węglowy oraz specjalny 10-proc. upust

Rządowa Tarcza Solidarnościowa uwzględnia potrzeby różnych rodzajów gospodarstw domowych. Zużycie prądu w przypadku gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami jest bowiem wyższe, choćby ze względu na konieczność korzystania z różnego rodzaju specjalistycznych urządzeń medycznych - z tego powodu wyższy jest również limit.

Oprócz zwiększenia limitu na zużycie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami, rząd wprowadził ponadto dodatki: elektryczny w wysokości 1000-1500 zł dla rodzin ogrzewających domy prądem oraz węglowy w wysokości 3000 zł dla ogrzewających domy węglem.

Dodatkowo, jeśli gospodarstwa domowe w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszą zużycie prądu o minimum 10 proc., otrzymają dodatkowy, również 10-proc. upust, który zostanie rozliczony w 2024 r.

Prezentacja partnera

materiały promocyjne

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy