Reklama

Reklama

Kindergeld a 500 plus. Czym jest Kindergeld i ile wynosi w 2022 roku?

Kindergeld to niemiecki zasiłek rodzinny, który przysługuje również niektórym Polakom, dlatego przypominamy, czym jest Kindergeld i kto ma do niego prawo. Tłumaczymy, czy pobierając 500 plus, można jednocześnie ubiegać się o wypłatę środków pieniężnych w ramach Kindergeld. Wyjaśniamy również, jakie dokumenty do Kindergeld 2022 trzeba zgromadzić, aby otrzymać świadczenie i gdzie złożyć wniosek.

500 plus to nie wszystko. Polacy, którzy legalnie pracują na terenie Niemiec, mogą również ubiegać się o przyznanie tamtejszego zasiłku rodzinnego - Kindergeld.

 • Jeżeli tylko spełniają warunki wymagane do wypłaty świadczenia Kindergeld i złożą odpowiednią dokumentację, co miesiąc otrzymają zapomogę na dzieci niepełnoletnie oraz pełnoletnie poniżej 25. roku życia, (jeśli wcześniej nie podejmą one pracy).

 • Ile wynoszą aktualne stawki w ramach niemieckiego zasiłku rodzinnego i o jakich dokumentach trzeba pamiętać? Kto musi złożyć nowy wniosek w 2022 roku? Oto wszystkie szczegóły na temat Kindergeld.

Reklama

Kindergeld - czym jest i kto ma do niego prawo?

Kindergeld jest zasiłkiem rodzinnym, przysługującym osobom, które legalnie pracują na terenie Niemiec lub prowadzą tam własną działalność gospodarczą i podlegają tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. 

Świadczenie Kindergeld przysługuje na dzieci będące pod opieką osoby wnioskującej o zasiłek, a kwota wypłacana w jego ramach, zależna jest od liczby małoletnich w danej rodzinie. Na jej wysokość nie mają natomiast wpływu roczne dochody rodziców.

Wnioskodawcą najczęściej jest rodzic albo opiekun prawny dziecka. O wypłatę środków pieniężnych w ramach Kindergeld może się również starać samo dziecko, o ile jest pełnoletnie i posiada pełną zdolność czynności prawnych. 

Kindergeld - ile wynosi w 2022 roku?

Instytucją, która wypłaca zasiłek rodzinny w Niemczech, jest Familienkasse, czyli Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych, a kwoty otrzymywane w ramach zasiłku rodzinnego w Niemczech, w zależności od liczby dzieci w rodzinie w 2022 wynoszą:

 • 219 euro miesięcznie - na pierwsze i drugie dziecko,
 • 225 euro miesięcznie - na trzecie dziecko,
 • 250 euro miesięcznie - na czwarte i każde kolejne dziecko.

Wypłata Kindergeld następuje przelewem na numer konta bankowego podanego we wniosku. Termin otrzymania świadczenia zależny jest od numeru tzw. Kindergeldnummer, a konkretniej rzecz biorąc - od jego ostatniej cyfry. 

Przelew w ramach Kindergeld w lipcu przyjdzie więc najprawdopodobniej: 

 • 5 lipca - jeśli Kindergeldnummer kończy się na 0,
 • 6 lipca - jeśli Kindergeldnummer kończy się na 1,
 • 7 lipca - jeśli Kindergeldnummer kończy się na 2,
 • 8 lipca - jeśli Kindergeldnummer kończy się na 3,
 • 11 lipca - jeśli Kindergeldnummer kończy się na 4,
 • 12 lipca - jeśli Kindergeldnummer kończy się na 5,
 • 13 lipca - jeśli Kindergeldnummer kończy się na 6,
 • 15 lipca - jeśli Kindergeldnummer kończy się na 7,
 • 18 lipca - jeśli Kindergeldnummer kończy się na 8,
 • 19 lipca - jeśli Kindergeldnummer kończy się na 9. 

Kindergeld a 500 plus - Jak uzyskać Kindergeld?

Rodzice, którzy pracują w Niemczech, a w Polsce pobierają pieniądze w ramach 500 plus, również mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego Kindergeld. Muszą jednak pamiętać, że nie przysługuje im jego pełna kwota. Państwo niemieckie wypłaca wówczas jedynie tzw. dodatek dyferencyjny, czyli różnice pomiędzy wysokością świadczeń.

Wysokość Kindergeld zostanie więc pomniejszona o wysokość zasiłku pobieranego w Polsce. Wynika to z tego, że zarówno 500 plus, jak i Kindergeld są wypłacane w tym samym celu. Uznaje się je więc za tożsame świadczenia, których nie można pobierać podwójnie. 

Na podstawie przepisów z 2018 roku, świadczenie Kindergeld może być wypłacone z mocą wsteczną do pół roku wstecz od momentu otrzymania dokumentów. 

Jak uzyskać Kindergeld - wniosek, dokumenty do Kindergeld 2022

Wniosek o Kindergeld składa się osobiście lub przez pełnomocnika w Kasie Świadczeń Rodzinnych (z niem. Familienkasse) odpowiadającej miejscu zamieszkania. 

Można go wypełnić również online. Wystarczy wejść na stronę arbeitsagentur.de, skąd wysyła się pismo bezpośrednio do Kasy Świadczeń Rodzinnych.

Wszystkie formularze niezbędne do ubiegania się o świadczenie Kindergeld można pobrać ze stron: www.bzst.de bądź www.familenkasse.dePoza samym wnioskiem o uzyskanie zasiłku rodzinnego należy przygotować również: 

 • unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci lub sam akt urodzenia dziecka,
 • orzeczenie sądowe, jeśli rodzice są po rozwodzie,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce z danego Urzędu Miasta lub Gminy,
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech albo ostatni niemiecki adres, jeśli wnioskodawca jest tam zameldowany,
 • kopię dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka,
 • decyzję o nieprzyznaniu lub przyznaniu zasiłku w innym państwie Unii Europejskiej (z ROPS-u lub MOPS-u),
 • pesel dziecka, jeśli jest ono zameldowane jedynie w Polsce,
 • zaświadczenie o podatku dochodowym za okres, za który staramy się o świadczenie i niemiecką decyzję podatkową, jeśli taka została wydana,
 • kopię zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (Gewerberegister), jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza w Niemczech. 

Dokumenty muszą być przetłumaczone na język niemiecki lub wystawione na drukach europejskich. Na decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu zasiłku Kindergeld czeka się od dwóch do sześciu miesięcy. 

Kindergeld - kto musi złożyć nowy wniosek w 2022 roku?

Rodzice starszych dzieci muszą pamiętać o dopełnieniu formalności, jeśli wciąż chcą pobierać zasiłek rodzinny Kindergeld pomimo osiągnięcia przez ich dziecko pełnoletności. 

Wypłata świadczenia kończy wraz z upływem miesiąca, w którym dziecko kończy 18 lat. Zatem, jeśli jego opiekunowie nie złożą nowego wniosku na czas, wypłata pieniędzy w ramach Kindergeld zostanie przerwana pomimo tego, że osoba ta:

 • wciąż się uczy, studiuje, odbywa wolontariat i ma mniej niż 25 lat,
 • jest bezrobotna i ma mniej niż 21 lat. 

Powyższe kryteria upoważniają bowiem osoby pełnoletnie do dalszego pobierania świadczenia Kindergeld. 

Osobom, które zapomną złożyć wniosek, nie będzie również przysługiwał Kinder bonus 2022, czyli jednorazowe świadczenie pomocowe w wysokości 100 euro na każde dziecko, będące odpowiedzią niemieckiego rządu na skutki kryzysu na świecie m.in. rosnącą inflację. 

Wniosek Kindergeld na dorosłe dziecko. Jakie dokumenty obowiązują?

Dodatkowe dokumenty, które są potrzebne, aby móc ubiegać się o pozytywne rozpatrzenie wniosku o Kindergeld na pełnoletnie dziecko to: 

 • zaświadczenie ze szkoły albo uczelni, jeśli dziecko wciąż się uczy,
 • zaświadczenie z zakładu pracy, jeśli dziecko uczy się zawodu,
 • dokument stwierdzający, że dziecko wnioskowało o przyjęcie na kształcenie zawodowe, jednak dostało odpowiedź odmowną i z tego powodu ma przymusową przerwę w nauce,
 • zaświadczenie o odbywanym przez dziecko wolontariacie - socjalnym, ekologicznym, europejskim lub federalnym,
 • legitymacja inwalidzka lub inne poświadczenie w przypadku dzieci niepełnosprawnych, które jest uzasadnieniem niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej.

***

Zobacz także: 

Nie tylko 500 plus. Wszystkie dopłaty i ulgi dla rodzin z dziećmi

500 plus. Trzy największe zmiany w wypłacaniu pieniędzy

Niemcy podnoszą zasiłek na dzieci. Większe wsparcie dla rodzin 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: zasiłek dla dzieci - Kindergeld | 500 zł na dziecko

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama