Reklama

Reklama

Kobiety myślą intensywniej

Mózg kobiety pracuje bardziej intensywnie, jest bardziej aktywny, niż mózg mężczyzny. Przekonują o tym wyniki badań naukowców z Amen Clinics w Newport Beach w Kalifornii, które publikuje w najnowszym numerze czasopismo "Journal of Alzheimer's Disease". Celem pracy było wskazanie, na ile pewne choroby - w tym choroba Alzheimera - mogą dotykać kobiety i mężczyzn w różnym stopniu i w nieco różny sposób. Przy okazji jednak okazało się, że pewne typowe, przypisywane kobietom cechy, można z tą wzmożoną aktywnością niektórych rejonów mózgu powiązać.

Takie wnioski to wynik analizy ponad 45 tysięcy wyników badań mózgu kobiet i mężczyzn metodą SPECT, czyli tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów. Metoda ta pozwala precyzyjnie i nieinwazyjnie określić poziom ukrwienia tkanki mózgowej i tempo przemiany materii, a więc i aktywność różnych rejonów mózgu. Wśród badanych było 119 osób całkowicie zdrowych i ponad 26 tysięcy pacjentów dziewięciu klinik, których diagnozowano z powodu zarówno mechanicznych uszkodzeń mózgu, jak i rozmaitych zaburzeń, od choroby dwubiegunowej, po ADHD. Pod uwagę brano aktywność 128 rejonów mózgu.

Reklama

Badania prowadzone w trakcie wykonywania przez dane osoby rożnych zadań i testów umysłowych pokazały, że u kobiet w zdecydowanej większości miejsc, na przykład w rejonie kory przedczołowej czy układu limbicznego ta aktywność jest zauważalnie większa. U mężczyzn większą aktywność zauważono w mniejszej liczbie organów mózgu, na przykład w móżdżku. U kobiet bardziej aktywne były rejony istotne dla koncentracji i kontroli zachowań, a także emocji. U mężczyzn większą aktywność obserwowano w rejonach istotnych dla wzroku i koordynacji ruchowej.

Opublikowane wyniki wskazują też, że zwiększona aktywność jednych rejonów mózgu, na przykład kory przedczołowej może odpowiadać za kobiecą empatię, intuicję, koncentrację i zdolność do samokontroli. Z kolei nasilona aktywność innych, na przykład układu limbicznego, może częściowo tłumaczyć zwiększoną skłonność do depresji, stanów lękowych, bezsenności czy zaburzeń jedzenia. U kobiet faktycznie częściej obserwuje się depresję, stany lekowe, czy chorobę Alzheimera, u mężczyzn z kolei powszechniejsze jest ADHD, problemy z agresją i zachowaniami antyspołecznymi. Różnice w aktywności pewnych rejonów mózgu mogą to do pewnego stopnia tłumaczyć.

To istotne wyniki, które pomogą nam zrozumieć związane z płcią różnice pracy mózgu. Ich odkrycie to z kolei droga do dokładniejszego zbadania ryzyka związanego z pojawianiem się niektórych chorób, choćby choroby Alzheimera, które u kobiet i mężczyzn może być odmienne - mówi twórca kliniki, psychiatra, dr Daniel G. Amen. Narzędzia takie jak SPECT mają kluczowe znaczenie dla pracy nad przyszłymi, bardziej precyzyjnymi metodami terapii mózgu i leczenia tych chorób. 

RMF24

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje