Reklama

Reklama

Psychologia, Ciccarelli i White

Najnowocześniejszy podręcznik psychologii na świecie! Najpopularniejszy w Stanach Zjednoczonych!

Ciccarelli i White, znakomici dydaktycy i profesorowie psychologii, napisali najnowocześniejszy i najbardziej wszechstronny podręcznik wprowadzający do tej dyscypliny na świecie! To od paru lat najpopularniejszy podręcznik psychologii w Stanach Zjednoczonych. Tematyka, która została ujęta w tym podręczniku, obejmuje: biologiczne podstawy procesów psychicznych, czucie i spostrzeganie, świadomość, proces uczenia się, pamięć, poznanie, motywację i emocje, seksualność, płeć kulturową, stresy i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka, teorie osobowości, zagadnienia psychologii społecznej, zaburzeń psychicznych i psychoterapii.

Reklama

"Wydaje się, że warto zawartość tej książki porównać z podobnym wysokiej klasy podręcznikiem psychologii autorstwa Ernesta R.Hilgarda. Jego Wprowadzenie do psychologii w Polsce zostało opublikowane w 1967 r. z amerykańskiego 3 wydania z 1962 r. Hilgard był w swoim czasie niewątpliwym filarem nie tylko amerykańskiej psychologii. Książki te dzieli 53 lata. I dopiero takie porównanie pokazuje, jaki przyrost wiedzy psychologia notuje. Pięćdziesiąt lat to stosunkowo krótki okres w rozwoju dziedziny naukowej. Porównanie tych dwóch książek pokazuje jednak, że w psychologii nastąpił skokowy, a nie tylko linearny przyrost wiedzy, i to we wszystkich obszarach, głównie za sprawą wyników badań i ich teoretycznych uogólnień. To także umiejętne wykorzystanie osiągnięć nauk biologicznych, medycznych, innych społecznych czy neuronauki. Prezentowana książka wyraźnie to pokazuje". -­‐ prof. dr hab. Waldemar Domachowski Instytut Psychologii WH Uniwersytet Szczeciński.

Podręcznik uzupełniają dodatki: jeden obejmujący zastosowanie statystyki w psychologii i drugi poświęcony obszarom, na których pracują psychologowie. Materiał ułożony jest w sposób sprzyjający zapamiętywaniu i umożliwiający sprawdzanie opanowanej wiedzy przez samego studenta - służą temu podsumowania, mapy pojęć oraz testy zamieszczone w podrozdziałach i na zakończenie każdego rozdziału - uzupełniony licznymi odwołaniami do badań naukowych, diagramami, wykresami, tabelami i przykładami.

"W tej książce widać wyraźnie, że psychologia - choć z wielu korzeni wyrasta - ma już wyraźnie określony i ciągle doskonalony obszar badań, pomiarów, diagnoz i zastosowań. I co więcej, ma ciągle powab nowości, oferując wiele jeszcze nieotwartych drzwi". - prof. dr hab. Waldemar Domachowski Instytut Psychologii WH US, autor wstępu do wydania polskiego.

Saundra K.Ciccarelli - profesor w Gulf Coast Community College w Panama City na Florydzie. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć wprowadzajacych do psychologii. Studenci pokochali jej entuzjazm na polu psychologii oraz liczne anegdoty i przykłady, którymi Ciccarelli i White, znakomici dydaktycy i profesorowie psychologii, napisali najnowocześniejszy i najbardziej wszechstronny podręcznik wprowadzający do tej dyscypliny na świecie! To od paru lat najpopularniejszy podręcznik psychologii w Stanach Zjednoczonych.

Tematyka, która została ujęta w tym podręczniku, obejmuje: biologiczne podstawy procesów psychicznych, czucie i spostrzeganie, świadomość, proces uczenia się, pamięć, poznanie, motywację i emocje, seksualność, płeć kulturową, stresy i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka, teorie osobowości, zagadnienia psychologii społecznej, zaburzeń psychicznych i psychoterapii urozmaicała zajęcia.

Przed opracowaniem niniejszej książki dr Ciccarelli stworzyła wiele materiałów pomocniczych, które znalazły się w licznych podręcznikach poświęconych wprowadzeniu do psychologii i rozwoju człowieka. Jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Towarzystwa Nauk Psychologicznych. J.Noland White - to profesor w Department of Psychological Science w Georgia College i State University.

Dr White, licencjonowany psycholog, pracuje również w charakterze konsultanta, m.in. w zakresie zdrowia psychicznego dorosłych, zaburzeń rozwojowych i przestępczości młodocianych. Na uczelni prowadzi laboratorium, w którym wraz ze studentami zgłębia obecnie profile psychofizjologiczne oraz aktywność neuropsychologiczną dorosłych z ADHD lub wolnych od tej choroby. Poza tym dr White uczestniczy w badaniach mających na celu analizę efektywności wykorzystania technologii ułatwiającej studentom uczenie się, zarówno podczas zajęć, jak i w domu. W kwietniu 2008 r. otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia w dydaktyce przyznawaną przez Georgia College.

Dane bibliograficzne: PSYCHOLOGIA Saundra K. Ciccarelli, J. Noland White, Dom Wydawniczy REBIS

materiały prasowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy