Rousseau, Kant, Goethe

Klasyczny zbiór esejów z zakresu historii idei, w których Kant, czołowy przedstawiciel filozofii osiemnastowiecznej, zostaje skonfrontowany z dwoma innymi, na pozór całkiem odmiennymi twórcami kultury europejskiej - Goethem i Rousseau.

Pod warstwą powierzchownych różnic udaje się autorowi ukazać głębokie wewnętrzne pokrewieństwo owych trzech myślicieli. Ta oryginalna perspektywa ujawnia nowe, niedostrzegane dotąd aspekty historii idei okresu oświecenia oraz niemieckiej klasyki literackiej.

Reklama

Ernst Cassirer: ur. 1874, zm. 1945; niemiecki filozof, przedstawiciel neokantowskiej szkoły marburskiej, teoretyk kultury, twórca teorii symbolizmu. Wykładał m.in. na uczelniach w Berlinie, Hamburgu, Oxfordzie, Goeteborgu (w roku 1939 przyjął szwedzkie obywatelstwo), a od 1941 roku na uniwersytetach amerykańskich - Yale i Columbia. Do jego najważniejszych dzieł należą Philosophie der symbolischen Forme (1923-1929), An Essay on Man (1944, wyd. pol. - Esej o człowieku, 1971), The Myth of the State (1946, wyd. pol. - Mit miasta, 2006), Die Philosophie der Aufklärung (1932). W Polsce ukazał się ponadto wybór tekstów Symbol i język w przekładzie i opracowaniu Bolesława Andrzejewskiego (1995).
Ernst Cassirer
Rousseau, Kant, Goethe
przełożyła i posłowiem opatrzyła Elżbieta Paczkowska-Łagowska
wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje