Wyższe świadczenie wspierające. Niektórzy otrzymają prawie 4000 zł

Opracowanie Tomasz Kromp

Aktualizacja

Świadczenie wspierające to pomoc finansowa przyznawana osobom z niepełnosprawnościami. Rzeczone wsparcie udzielane jest w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb życiowych. Ile wynosi świadczenie wspierające, kto może je otrzymać i czy ta forma pomocy jest jednorazowa? Odpowiadamy.

Ile wynosi świadczenie wspierające?
Ile wynosi świadczenie wspierające?123RF/PICSEL

Co to jest świadczenie wspierające i jak je uzyskać?

Świadczenie wspierające obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku. Jest to specjalny rodzaj wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest pomoc rzeczonym osobom w pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochód, a ponadto jest zwolnione z podatku dochodowego.

Jak można uzyskać świadczenie wspierające? Najpierw należy złożyć wniosek do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. Następnie trzeba złożyć w ZUS-ie wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego. Można to zrobić drogą elektroniczną – np. za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Świadczenie wspierające – dla kogo?

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie rządowej, świadczenie wspierające jest przyznawane osobom z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce oraz są obywatelami Polski lub krajów UE, lub EFTA bądź przebywają w Polsce i mają dostęp od rynku pracy. Istotne jest również otrzymanie decyzji WZON o ustalonym poziomie potrzeby wsparcia.

Wniosek o świadczenie wspierające można wysłać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
Wniosek o świadczenie wspierające można wysłać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.123RF/PICSEL

Co istotne, obecnie świadczenie wspierające jest przyznawane według określonego harmonogramu:

  • od 1 stycznia 2024 roku wsparcie otrzymują osoby z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia wynoszącym od 87 do 100 pkt; 
  • od 1 stycznia 2025 roku świadczenie będzie przyznawane osobom z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia wynoszącym od 78 do 86 pkt; 
  • od 1 stycznia 2026 roku świadczenie będzie przyznawane osobom z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia wynoszącym od 70 do 77 pkt. 

Istnieją jednak pewne wyjątki od powyższego harmonogramu. Osoby, którym przyznano na podstawie dotychczasowych zasad prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego (w tym przyznawanego na podstawie nowego brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych z 1 stycznia 2024 roku), lub zasiłku dla opiekuna mogą otrzymywać świadczenie wspierające od 1 stycznia 2024 roku nawet jeśli ich ustalony poziom potrzeby wsparcia wynosi mniej niż 87 pkt.

Ile wynosi świadczenie wspierające?

Kwota świadczenia wspierającego jest uzależniona od określonego poziomu potrzeby wsparcia. Wsparcie jest wypłacane comiesięcznie w wysokości:

  • 220 proc. renty socjalnej w przypadku ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia wynoszącego od 95 do 100 pkt; 
  • 180 proc. renty socjalnej w przypadku ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia wynoszącego od 90 do 94 pkt; 
  • 120 proc. renty socjalnej w przypadku ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia wynoszącego od 85 do 89 pkt; 
  • 80 proc. renty socjalnej w przypadku ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia wynoszącego od 80 do 84 pkt; 
  • 60 proc. renty socjalnej w przypadku ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia wynoszącego od 75 do 79 pkt; 
  • 40 proc. renty socjalnej w przypadku ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia wynoszącego od 70 do 74 pkt.

Wysokość świadczenia wspierającego jest również uzależniona od wysokości renty socjalnej. Od 1 marca 2024 roku, w związku z waloryzacją, zostanie ona podniesiona do 1780,96 zł. Oznacza to, że osoby, którym przysługuje najwyższy poziom świadczenia wspierającego wynoszący 220 proc. renty socjalnej będą mogły liczyć na 3918,11 zł. To nieco ponad 423 zł więcej niż aktualnie obowiązująca kwota najwyższego świadczenia wspierającego wynosząca 3494,57 zł.

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas