ZUS mógł wyliczyć zbyt niską emeryturę. Sprawdź, czy jesteś w tej grupie

Łukasz Piątek

Opracowanie Łukasz Piątek

Wyliczenie odpowiedniej kwoty emerytury możliwe jest dzięki ustaleniu kapitału początkowego. Kapitał początkowy to odtworzona kwota składek na ubezpieczenie emerytalne sprzed 1 stycznia 1999 r. ZUS przed 1999 r. nie prowadził jednak indywidualnych kont ubezpieczonych, a to z kolei może wpłynąć na nieodpowiednie wyliczenie emerytury.

Przed 1999 rokiem ZUS nie był zobowiązany do prowadzenia indywidualnych kont ubezpieczonych
Przed 1999 rokiem ZUS nie był zobowiązany do prowadzenia indywidualnych kont ubezpieczonych123rf123RF/PICSEL

Kto powinien ustalić swój kapitał początkowy w ZUS?

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możemy przeczytać, że przed 1999 rokiem ZUS nie był zobowiązany do prowadzenia indywidualnych kont ubezpieczonych, więc nie może sprawdzić, ile pieniędzy na konto zostało wpłacone.

"Dlatego jeśli urodziłeś się po 1948 r., obliczamy Twój wkład do systemu emerytalnego na podstawie Twojego stażu pracy i Twoich zarobków w tamtym okresie. To istotne, ponieważ wysokość kapitału początkowego ma wpływ na wysokość Twojej emerytury" - informuje ZUS.

Jeśli ubezpieczony nie złożył wniosku o naliczenie kapitału początkowego, powinien zrobić to jak najszybciej.

"Wiele zakładów pracy, które funkcjonowały do końca 1998 r., może już nie istnieć i możesz mieć trudności ze znalezieniem dokumentów niezbędnych do ustalenia kapitału początkowego (szczególnie potwierdzających zarobki). Jeżeli złożyłeś wniosek o emeryturę, nie musisz dodatkowo składać wniosku w sprawie kapitału początkowego. Obliczymy kapitał z urzędu" - czytamy w komunikacie ZUS.

Jeśli ubezpieczony nie złożył wniosku o naliczenie kapitału początkowego, powinien zrobić to jak najszybciej.
Jeśli ubezpieczony nie złożył wniosku o naliczenie kapitału początkowego, powinien zrobić to jak najszybciej. 123RF/PICSEL

Kto może mieć ustalony kapitał początkowy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali kapitał początkowy każdemu, kto:

- urodził się po 1948 r. i był zatrudniony lub sam opłacał składki na ubezpieczenie społeczne przed 1999 r.,

- urodził się przed 1949 r. i spełnia łącznie cztery poniższe warunki:

  • osiągnął powszechny wiek emerytalny po 31 grudnia 1998 r.,
  • złożył po raz pierwszy wniosek o emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego po 31 grudnia 2008 r. i wystąpił o obliczenie emerytury według nowych, zreformowanych zasad,
  • posiada staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe), który wynosi co najmniej 20 lat (kobieta) lub co najmniej 25 lat (mężczyzna) - przy wyliczaniu kapitału okresy nieskładkowe ZUS może wziąć pod uwagę tylko w wymiarze, który nie przekracza 1/3 okresów składkowych,
  • osiągnął powszechny wiek emerytalny, kontynuował pracę i miał opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Kto powinien ustalić swój kapitał początkowy w ZUS?
Kto powinien ustalić swój kapitał początkowy w ZUS?Marek BazakEast News

Ustalenie kapitału początkowego - jakie dokumenty należy złożyć?

Osoby zainteresowane ustaleniem kapitału początkowego mogą złożyć wniosek osobiście w dowolnym oddziale ZUS lub przez pełnomocnika. Ponadto istnieje również możliwość złożenia dokumentów poprzez wysłanie ich pocztą lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).  Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Wniosek rozpatruje jednostka, która jest właściwa ze względu na stałe miejsce zameldowania osoby składającej dokumenty.

Maciej Musiałowski o dojrzałości: Staram się być zrównoważonyINTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas