Reklama

Reklama

Gdy jesteś w ciąży i pracujesz...

Jesteś w ciąży i boisz się o tym powiedzieć szefowi? Zastanawiasz się, w jaki sposób ukryć swój stan jak najdłużej?

Nie będziemy Cię oszukiwać - pracodawcy bywają w takiej sytuacji różni. Wielu z nich najchętniej w ogóle nie zatrudniałoby u siebie młodych kobiet. Niektórzy już na starcie żądają - bezprawnie - od nowej pracownicy deklaracji, że w najbliższym czasie nie zamierza ona zostać matką. Inni pod byle pretekstem zwalniają kobiety, którym udało się powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim. Trzeba jednak przyznać trochę racji tym, którzy irytują się na panie informujące o ciąży niemal w ostatniej chwili przed porodem. Na znalezienie pracownika na zastępstwo lub zmiany w organizacji pracy swojego zespołu mają wtedy już naprawdę niewiele czasu. Rozmowy z szefem lepiej więc nie odciągać w nieskończoność. Najlepiej wybrać się na nią w "obstawie" bezpośredniego przełożonego, pod warunkiem, że jest on oczywiście życzliwą nam osobą. Dobrze, jeśli od razu uda nam się uzgodnić z szefem, jak będzie wyglądał nasz powrót do pracy.

Reklama

Bez względu na to, na jakiego Ty trafisz szefa, warto wcześniej poznać wszystkie prawa i przywileje przysługujące ciężarnej w pracy. Przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet w ciąży znajdziemy w Kodeksie pracy. Oto najważniejsze z nich:

1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Przepisu tego nie stosuje sie do pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca. Jednak umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Uwaga!W przypadku umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwonej nieobecności w pracy (znowelizowany Kodeks pracy przewiduje, że umowy na zastępstwo obowiązywać będą od 29 listopada), nie będzie ona przedłużona z ciężarną pracownicą.

2. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Ponadto kobiety w ciąży nie można bez jej zgody delegować poza miejsce pracy.

4. Pracodawca jest obowiązany przenieść do innej pracy kobietę w ciąży:

- zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży

- w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej.

Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduej obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie do innej pracy pracodawca jest obowiązany zatrudnić kobietę przy pracy określonej w umowie o pracę.

5. Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim. Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

6. Zasiłek chorobowy w czasie ciąży wynosi 100 proc. miesięcznego wynagrodzenia.

Dowiedz się więcej na temat: kobiety w ciąży | zarobki | pracodawcy | pracodawca | pracownicy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje