Ścigane z urzędu

W polskim kodeksie karnym znęcanie się nad rodziną jest przestępstwem!

Umieszczono je w rozdziale "Przestepstwa przeciwko rodzinie i opiece", w art. 207. Co bardzo ważne - obejmuje on zarówno znęcanie się fizyczne, jak i psychiczne.

Reklama

Artykuł 207.

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osoba najbliższą lub nad inna osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targniecie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Przemoc w rodzinie należy do tzw. przestępstw ściganych z urzędu. Oznacza to, że organy ścigania są zobowiązane do wszczęcia postępowania, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa, nie wymagając przy tym skargi osoby pokrzywdzonej. Najczęściej jednak to właśnie ofiara występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania, czyli decyduje się złożyć skargę na osobę, przez którą przeżywa piekło.

Dowiedz się więcej na temat: znęcanie się

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje