Reklama

Reklama

Ważne informacje!

Obowiązujący w Polsce Program Szczepień ochronnych składa się z Kalendarza szczepień obowiązkowych dzieci i młodzieży...

szczepień osób narażonych w sposób szczególny na zakażenia (szczepienia bezpłatne) oraz szczepień zalecanych, które są rekomendowane przez specjalistów (ale nie fi nansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia).

Aktualny wykaz szczepień znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl.

Kompendium wiedzy na temat kalendarza szczepień, konkretnych szczepionek i chorób, którym zapobiegają, znajdziesz w portalu http://www.szczepienia.info/. Jego autorami są wybitni eksperci z placówek naukowo-badawczych z całej Polski oraz pracownicy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Reklama

Mam dziecko

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje