Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim — najważniejsze porady

Chcesz wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim? Przeczytaj, jakie prawa Ci przysługują i co może zaproponować Ci pracodawca. Dowiedz się także, gdzie znajdziesz nową pracę, nawet po dłuższej przerwie w zawodzie.

Czy można zwolnić osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim?

Czas związany z rozpoczęciem urlopu wychowawczego to wyjątkowy okres w życiu każdej kobiety, w którym najważniejsze jest nowo narodzone dziecko i opieka nad nim. Jednak samemu zakończeniu urlopu macierzyńskiego mogą towarzyszyć nieprzyjemne emocje.

Nie wiemy, czy dotychczasowe stanowisko pracy wciąż będzie na nas czekać oraz czy odnajdziemy się w realiach zawodowych po tak długiej przerwie. Z tego względu także sama decyzja o wykorzystaniu dłuższego wymiaru urlopu rodzicielskiego niż minimalne, obowiązkowe 14 dni może nie być oczywista.

Aby pozbyć się obaw, warto wiedzieć, że Kodeks Pracy otacza matki przebywające na urlopie wychowawczym szczególną ochroną. Objętą nią są również inne osoby sprawujące opiekę nad małymi dziećmi, zatem ochrona dotyczy także, np. urlopu ojcowskiego.

Do końca urlopu macierzyńskiego pracownikowi przysługuje gwarancja zatrudnienia i to niezależnie od tego na jak długi urlop wychowawczy się zdecydujemy. Pracodawca może rozwiązać lub wypowiedzieć umowę osobie odbywającej urlop rodzicielski tylko w uzasadnionych przypadkach. Niemożliwe jest utrzymanie ochrony stosunku pracy, gdy:

  • w zakładzie pracy dojdzie do upadłości,
  • firma zostanie zlikwidowana.

Zapewnienie odpowiedniego stanowiska pracy po urlopie macierzyńskim

Przepisy zawarte w Kodeksie Pracy informują też o tym, że gdy urlop rodzicielski dobiegnie końca, pracodawca musi dochować nakazu umożliwienia pracownikowi powrotu do pełnienia obowiązków na dotychczasowym stanowisku pracy. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Zdarza się, że w firmie nastąpiła np. likwidacja stanowiska, które niegdyś zajmowaliśmy lub pracodawca nie chce pozbywać się osoby pracującej w naszym zastępstwie.

Jednak nawet wtedy żaden przedsiębiorca nie może wręczyć pracownicy wypowiedzenia. Musi natomiast zapewnić możliwość pracy na stanowisku równorzędnym lub innym stanowisku odpowiadającym jej kwalifikacjom zawodowym. Stanowisko równorzędne nie może być także gorzej płatne.

W takim przypadku pracodawca może zaproponować odpowiednio uzasadnione wypowiedzenie zmieniające, czyli dokument wypowiadający dotychczasowe warunki pracy, jak i finansowe oraz jednocześnie proponując nowe, ale jeśli pracownica uzna, że są one gorsze niż to, co oferowało wcześniej zajmowane stanowisko, nie musi się na nie zgadzać.

Jeśli jednak proponowane pracownikowi stanowisko pracy odpowiada jego kwalifikacjom zawodowym, zgadzają się warunki zatrudnienia oraz płaca, to odmowa podjęcia zaproponowanej pracy nie wchodzi w grę — nie będzie uzasadniona żadnym przepisem Kodeksu Pracy.

Wypowiedzenie po powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim

Wraz z powrotem pracownika do pracy kończy się okres, w którym jego zatrudnienie podlegało ochronie. Nie możemy spodziewać się bezwarunkowego dalszego zatrudniania. Oznacza to, że pracownica po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego może zostać przywrócona do pracy, a potem zwolniona.

Decyzja ta nie może nosić jednak żadnych znamion dyskryminacji i być spowodowana faktem, że wypowiedzenie wręcza się właśnie pracownikowi powracającemu z urlopu macierzyńskiego.

Jeśli pracownik wniesie pozew, a zachowanie pracodawcy nie będzie odpowiednio umotywowane, sąd uzna to za ciężkie naruszenie praw pracowniczych. Pamiętaj, że w razie wątpliwości możesz poprosić o pomoc Państwową Inspekcję Pracy lub sąd pracy.

Warunki zatrudnienia po powrocie z urlopu macierzyńskiego

Jeśli już wróciliśmy do pracy po warunkach urlopu macierzyńskiego i niezależnie od tego, czy działamy na swoim poprzednim miejscu, czy na adekwatnym stanowisku alternatywnym, możliwe, że przysługują nam dodatkowe przerwy oraz dotyczą niektóre zakazy.

Jeśli karmisz dziecko piersią, przysługują Ci dwie półgodzinne przerwy, które możesz połączyć w jedną i które są w pełni płatne. Jeśli karmisz piersią więcej niż jedno dziecko, wymiar obu przerw zwiększa się do 45 minut.

Co więcej, jako rodzic dziecka, które nie ukończyło czwartego roku życia, możesz pracować w porze nocnej, w delegacji lub w godzinach nadliczbowych wyłącznie w przypadku własnej, dobrowolnej zgody.

Nikt nie może nakazać Ci takich warunków pracy. Pamiętaj też, że przysługują Ci także dwa dodatkowe dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem.

Kiedy i jak poinformować pracodawcę o powrocie z urlopu macierzyńskiego?

Jeśli zbliża się termin, w którym wykorzystasz cały przysługujący Ci urlop macierzyński lub myślisz o jego zakończeniu wcześniej i przekazaniu opieki ojcu dziecka, pamiętaj o poinformowaniu pracodawcy o chęci powrotu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Adekwatne oświadczenie pisemne musisz złożyć najpóźniej 7 dni przed datą zakończenia urlopu wychowawczego, jednak często warto zrobić to już wcześniej. To dlatego, że pracodawca również musi odpowiednio przeorganizować pracę i przygotować się na Twój powrót.

Czy muszę wracać do pracy po urlopie macierzyńskim?

Jeszcze przed końcem urlopu macierzyńskiego warto zastanowić się, czy nie chcielibyśmy poszukać zatrudnienia w innym miejscu pracy. Pracodawca musi umożliwić nam powrót, ale nie istnieje coś takiego, jak obowiązek podjęcia pracy w tym samym miejscu.

Wiele osób po dłuższej przerwie i pojawieniu się dziecka szuka zupełnie odmiennej aktywności zawodowej. Znalezienie innej pracy po urlopie macierzyńskim nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Obecny rynek pracy należy do pracownika. Wiele branż boryka się z deficytami chętnych i wykwalifikowanych kandydatów.

Przykładowo oferty pracy w Kaliszu na GoWork.pl zawierają wiele ogłoszeń, które mogą zainteresować świeżo upieczonych rodziców, m.in. te dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę.

 

Artykuł sponsorowany

materiały promocyjne

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy