Reklama

Reklama

Nowości w szkole dla uczniów i rodziców

W roku szkolnym 2011/2012 dużo ważnych zmian w edukacji. Dotyczą one uczniów szkół wszystkich szczebli.

Najwięcej zmian czeka gimnazjalistów, zwłaszcza na egzaminie. Maturzyści zyskają szansę podejścia do egzaminu w dodatkowym terminie.

1. Ważne dla dyslektyków

Od 1 września 2011 r. są nowe zasady wydawania zaświadczeń o dysleksji.

Będą one wydane w szkole podstawowej, po ukończeniu III klasy.

Rodzice starszych dzieci, którzy nie zdążyli zdobyć opinii o dysleksji dla swojego dziecka, mogą jeszcze składać wnioski do dyrektora szkoły. On kieruje je do poradni psychologiczno- pedagogicznej.

2. Co z egzaminem gimnazjalnym

W 2012 r. zmieniają się zasady zdawania egzaminu gimnazjalnego.

Reklama

Każda z części egzaminu będzie dodatkowo podzielona jeszcze na dwie oddzielne części. Humanistyczna to: egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz egzamin z polskiego, część matematyczno-przyrodnicza: z zakresu chemii, biologii, fizyki, geografii oraz egzamin z matematyki. Egzamin z j. obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym (dla kontynuujących naukę języka ze szkoły podstawowej).

Wyniki będą w skali procentowej, a nie punktowej jak dotychczas.

Niektórzy gimnazjaliści, m.in. mający trudności związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, będą mogli pisać egzamin np. z matematyki i polskiego dłużej o 45 min (o tym zdecyduje dyrektor szkoły).

3. Nowości dla maturzysty

Uczeń, który zapomni dokumentu tożsamości, będzie dopuszczony do egzaminu! Jego tożsamość może potwierdzić nauczyciel ze szkoły.

Jeśli uczeń uzna, że na maturze naruszono przepisy (np. był hałas), może zgłosić zastrzeżenia w ciągu 2 dni.

Uczeń, który zachoruje, może zdać maturę od 5-21.06. Więcej informacji na temat egzaminów w gimnazjum oraz w szkole średniej na stronie: www.cke.edu.pl

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy