Reklama

Reklama

Becikowe: Jak je otrzymać?

Po urodzeniu dziecka należy ci się jednorazowa zapomoga. Przeczytaj, jak załatwić formalności.

Świadczenie to wynosi tysiąc złotych i przysługuje obojgu rodzicom, niezależnie od zarobków. Ale tylko jedno z nich może je pobrać. Prawo do niego ma także opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Warto też wiedzieć, że od tego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przyznawania becikowego, a od 2013 roku planowane są kolejne zmiany. Przeczytaj, jakie wymagania trzeba spełniać, by otrzymać becikowe.

Potrzebne dokumenty

Aby ubiegać się o zapomogę, trzeba złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy albo w instytucji, która w danej miejscowości wypłaca świadczenia rodzinne. Zwykle jest to ośrodek pomocy społecznej lub pomocy rodzinie. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, ksero dowodu osobistego i pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe. Niezbędne jest też zaświadczenie od lekarza, że nie później niż od 10. tygodnia ciąży byłaś pod opieką specjalisty i przynajmniej 3 razy wykonałaś obowiązkowe w ciąży badania (warunku tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka i tych, które je przysposobiły). Jeśli więc zgłosiłaś się do lekarza np. w 12. tygodniu, możesz nie dostać becikowego. Zaświadczenie może wystawić każdy lekarz (nie tylko ginekolog) oraz położna. Becikowe nie musi być wypłacone w miejscu twojego zameldowania. Wniosek i dokumenty można złożyć w gminie, na terenie której mieszkasz. Na dostarczenie dokumentów masz 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, przysposobienia go lub objęcia opieką prawną albo faktyczną.

Reklama

Inne świadczenia

Oprócz tysiąca złotych zapomogi niektóre gminy przyznają rodzicom własne becikowe. Jego wysokość i zasady przyznawania są różne w poszczególnych miejscowościach. Poza tym rodziny o niskim dochodzie na osobę (nie może przekraczać 504 zł miesięcznie), którym przyznano zasiłek rodzinny, mogą jednorazowo dostać tzw. becikowe rodzinne. Wynosi ono tysiąc złotych na dziecko.

Zmiany w 2013 roku

Jeśli masz wyznaczony termin porodu na 2013 rok, prawdopodobnie od przyszłego roku do kompletu wymaganych dokumentów trzeba będzie dołączyć jeszcze oświadczenie o wysokości dochodów. Aby ubiegać się o becikowe, dochód na osobę w rodzinie nie będzie mógł przekroczyć 1922 zł netto.

 Pytanie:  Będąc w ciąży, założyłam firmę i zgłosiłam się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, żeby nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego. Po porodzie dowiedziałam się, że na razie nie otrzymam zasiłku, bo ZUS chce mnie skontrolować. Czy ma do tego prawo?

Izabela Kieczka- -Grabowska,  radca prawny: Tak, ZUS może sprawdzić, czy prowadzi pani działalność gospodarczą. Może również wstrzymać wypłatę zasiłku macierzyńskiego, ale tylko wtedy, gdy kontrola wykaże, że firma została założona fikcyjnie w celu wyłudzenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Uchwała Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 2010 r. (II UZP 1/10) co prawda przesądza, że: ZUS nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli kwota ta mieści się w granicach określonych ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.). Jednakże uchwała ta nie pozbawia ZUS możliwości kontroli, czy osoba ubezpieczona rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą. W ocenie Sądu Najwyższego organ ubezpieczeń społecznych może dowodzić, iż pomimo wpisu do ewidencji dana osoba nie prowadzi działalności gospodarczej, wobec czego nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym.

Mam dziecko
Dowiedz się więcej na temat: dziecko | poród | becikowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama