Jak być wspaniałym szefem?

Idealny szef należy do rzadkiej rasy. Jak zatem zostać wspaniałym przełożonym? Jeśli chcesz, aby twoi pracownicy byli wydajniejsi, szanowali cię oraz wykonywali twoje polecenia z uśmiechem, zastosuj się do poniższych wskazówek.

Jak być dobrym szefem?
Jak być dobrym szefem?123RF/PICSEL

Rzeczy, których potrzebujesz

* pozytywne nastawienie

* temperament

* charyzma

Kontroluj emocje.

Sposób postrzegania przełożonego przez podwładnych zależy w dużym stopniu od jego umiejętności kontrolowania emocji. Nawet pojedynczy wybuch niekontrolowanego zachowania może stać się destruktywny.

Traktuj swoich podwładnych w taki sposób, w jaki chciałbyś ty być traktowany.

Nie staraj się podkreślać swoim zachowaniem, że jesteś ich przełożonym. Dużo więcej zyskasz w oczach swoich pracowników, jeśli będziesz traktować ich po partnersku. Okazując zaufanie oraz troskę o każdego ze swoich podwładnych zyskasz ich respekt oraz szacunek.

Zawsze i na bieżąco informuj swoich pracowników o tym, co dzieje się w firmie.

W tym celu powinny być regularnie organizowane spotkania informacyjne. Namawiaj swoich podwładnych do zadawania pytań oraz bądź uprzejmy w odpowiadaniu na kwestie rodzące niepokój i kontrowersje. Pamiętaj, że zawsze masz być po stronie swoich pracowników, a nie przeciwko nim.

Deleguj obowiązki często oraz efektywnie.

Nigdy nie zlecaj komuś wykonania pracy, której sam nie chcesz wykonać. Interesuj się pracą swoich podwładnych, pytaj się, jak im idzie, jednak nigdy ich nie śledź, nie trop i nie pilnuj na każdym kroku. Okazuj swój entuzjazm. Dbaj o to, aby każdy z twojej grupy podwładnych, był świadom priorytetów.

Traktuj wszystkich jednakowo.

Nikogo nie faworyzuj. Każdy z twoich podwładnych powinien czuć się jednakowo dowartościowany i ważny.

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas