Jak zwiększyć efektywność pracowników za pomocą programów kafeteryjnych?

Coraz większą popularnością cieszą się na świecie programy kafeteryjne. Podstawową zaletą owych programów jest możliwość wyboru nagrody przez pracownika, która jest oczywiście przyznawana za pewne, ściśle określone osiągnięcia w pracy. Taki system wynagradzania pracowników bardzo dobrze wpływa na ich motywację do pracy, zmniejsza zjawisko wypalania zawodowego oraz zwiększa poziom dowartościowania. Dzięki temu pracownicy czują się ważniejsi, doceniani, a co najważniejsze - zauważani przez przełożonych i szefostwo firmy.

Jak zmotywować pracownika?
Jak zmotywować pracownika?123RF/PICSEL

Programy kafeteryjne nie mają wyłącznie charakteru materialnego - o czym większość przełożonych często zapomina i nie wprowadza ich w życie tłumacząc się zbyt wysokimi kosztami. W typowym menu kafeteryjnym często spotkać można:

* dzień wolny od pracy,

* karnet na basen,

* karnet na siłownię,

* bilet do kina,

* wycieczkę,

* możliwość pracy przez pewien okres czasu (np. tydzień) w mniejszym wymiarze godzin.

Programy kafeteryjne spełniają funkcję motywacyjną, gdy wynagrodzenie zasadnicze pracownika jest odpowiednio wysokie, to znaczy wówczas, gdy pracownik ma zapewnione podstawowe środki utrzymania dzięki otrzymywanemu co pewien czas wynagrodzeniu. Pracownik dostając karnet na basen, bilet do kina lub wycieczkę zamiast dodatkowych środków finansowych potrzebnych na utrzymanie rodziny może czuć się rozczarowany i sfrustrowany.

Aby uniknąć takiej sytuacji pracodawca powinien rozmawiać jak najczęściej ze swoimi pracownikami, tak, aby poznać ich potrzeby, zainteresowania i cele. Nowoczesne systemy wynagradzania muszą być elastyczne oraz powiązane z wynikami pracy. Tylko tak zbudowany system może być konkurencyjny na ciągle zmieniającym się rynku.

Wskazówki

* Najnowsze zmiany w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi polegają przeważnie na zwróceniu większej uwagi na pracownika - na jego potrzeby, oczekiwania w stosunku do wykonywanej pracy, jak również na jego plany i marzenia.

* System wynagradzania musi z tego powodu być dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez pracowników. Wynagrodzenie nie stanowi nic innego jak nagrodę za cały miesiąc ciężkiej i solidnej pracy. A nagroda, jak to nagroda, powinna być dla osoby nagradzanej atrakcyjna i pożądana.

* Nagrody te nie są kosztowne z punktu widzenia kosztów ponoszonych przez pracodawcę jednakże polscy pracodawcy często nie zauważają ich zalet.

Uwaga!

* Programy kafeteryjne mają jednak także swoje wady. Jedną z nich jest fakt, że na ogół są one trudne do skonstruowania oraz administrowanie nimi jest pracochłonne.

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas