Dobry charakter. Czyli to, co inni cenią w człowieku najbardziej. Właśnie jest on typową cechą Hortensji. Na Hortensję można liczyć, z Hortensją można i warto się przyjaźnić. Nie zawiedzie, nie będzie czyniła złośliwych uwag, nie będzie pouczać. Zdaje sobie sprawę z własnych słabości i dlatego stara się nie zauważać ich u innych ludzi.