Wbrew dość ponurej nazwie swego patrona, człowiek urodzony pod wpływem Nieśmiertelnika lubi prowadzić wesołe, rozrywkowe życie. Ma z reguły dobry humor, jest pogodny, co ułatwia mu odnoszenie sukcesów oraz nawiązywanie kontaktów. Z reguły są to jednak kontakty dość powierzchowne, bowiem powodowany daleko posuniętą nieufnością Nieśmiertelnik rzadko wyróżnia innych prawdziwie głęboką przyjaźnią.