Lilie wodne wiodą życie, które ktoś inny uznałby za trudne i wymagające wiele - niepotrzebnego - wysiłku. Ludzie spod tego znaku jednak inaczej nie potrafią. Pełni wątpliwości, wycofują się niekiedy w pół drogi. Innym razem sami komplikują sobie proste sprawy. Zawsze niepotrzebnie tracą czas i energię. Ale efekty ich działań, o ile takowe się pojawią, bywają godne zazdrości.