Tojad to roślina trująca. Ludzie-Tojady co prawda tacy nie są, ale pewne ich cechy przynoszą podobne skutki. Przede wszystkim nadmierna wiara w siebie, w swoje możliwości, a zwłaszcza w nieomylność. Czasem słono za to płacą, na przykład zrażając sobie innych, co w efekcie osłabia efekty ich działania. Ale, co oczywiste, nie chcą się zmienić. Bo wierzą tylko w siebie.