DANBOSŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: oddany Bogu sławnie. ZDROBNIENIA: Sławek. INNE FORMY: Danbosz. Forma żeńska: Danbosława.
DANBOSŁAWA
Żeńska forma imienia -> Danbosław. ZDROBNIENIA: Sławka.
DANIEC
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: dany przez Boga. ZDROBNIENIA: Daniek. INNE FORMY: Danko, Darko. Forma żeńska: Danka.
DANIEL
Pochodzenia hebrajskiego, od imienia Danijjel. Oznacza: sędzią moim jest Bóg albo (wg tekstów akadyjskich) potężny jest mój Bóg. Imię proroka ze Starego Testamentu, uprowadzonego do niewoli babilońskiej. W Polsce imię notowane od XIV wieku jako...
DANIELA
Żeńska forma imienia -> Daniel. W Polsce popularne dopiero wśród najmłodszych roczników. ZDROBNIENIA: Danielka. INNE FORMY: Daniele, Danielina, Danielka, Daniella, Danielle, Danusia. OBCE FORMY: Daniela, Daniella (ogólnie przyj. forma), Danella,...
DANISŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: od Boga dany sławnie. ZDROBNIENIA: Danek. INNE FORMY: Danisz. Forma żeńska: Danisława.
DANISŁAWA
Żeńska forma imienia -> Danisław. ZDROBNIENIA: Danka.
DANKA
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: dana przez Boga. ZDROBNIENIA: Dancia, Danusia. Forma męska: Danko.