TACHWA
Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: tatę chwaląca.
TACIESŁAWA
Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ojcu, tacie sławna. ZDROBNIENIA: Tacia. INNE FORMY: Tacława.
TACJAN
Pochodzenia grecko-łacińskiego, nawiązujące do nazwy rzymskiego rodu Tacjuszów. OBCE FORMY: Tatianus (łac.), Tatian (ang.), Tatian, Tatianus (niem.), Tatien (fr.), Taciano (hiszp.), Taziano (wł.). Forma żeńska: Tacjana, Tatjana.PATRON:Św. Tacjan,...
TACJANA
Żeńska forma imienia -> Tacjan. INNE FORMY: Tacjanna, Tatianna, Tatjana. OBCE FORMY: Tatiana (łac.), Tatiana (ang.), Tatiana, Tanja (niem.), Tatienne (fr.), Taciana (hiszp.), Taziana, Tatina, Tania (wł.), Tatjana (ros.), Tatiána, Táná (czes.),...
TACŁAWA
Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ojcu, tacie sławna. ZDROBNIENIA: Tacia. INNE FORMY: Taciesława.
TADEUSZ
Pochodzenia hebrajskiego, od słowa taddai (odważny, mądry), lub aramejskiego, od słowa thad-daj (mężczyzna o szerokim torsie). W Polsce notowane od XIII wieku, również jako Tadaj, Tadej, Tadzik, Thaddaeus. Na wschodzie występuje w formie Fadej....
TAMARA
Pochodzenia hebrajskiego, oznacza: palma daktylowa. OBCE FORMY: Tamara (ogólnie przyj. forma).NAZWISKA:Tamar, Tamarewicz, Tamer, Tamera, Tamerski, Tamor, Tamorowski.ZNANE POSTACIE:Tamara, sławna królowa Gruzji (ok. 1165–1213), której...
TATIANA
Rosyjska odmiana imienia -> Tacjana. ZDROBNIENIA: Tania. INNE FORMY: Tacjana, Tatjana. Forma męska: Tacjan, Tatian.NAZWISKA:Tatjewski.ZNANE POSTACIE:Tacjanna Wysocka, pol. tancerka, teoretyk baletu (1894–1970). Tatiana Biedowa, ros. aktorka...