ULA, ULANA
Skrót od imion -> Urszula lub Juliana.ZNANE POSTACIE:Ulana, imię tytułowej bohaterki powieści J.I. Kraszewskiego.AFORYZM:Matka imieniem Ula nad swymi dziećmi ciągle się rozczula.
ULRYK
Pochodzenia staroniemieckiego, od słów uodal (majątek dziedziczny) i richi (bogaty, potężny). Oznacza: potomek bogatego rodu. ZDROBNIENIA: Ulryczek, Ulryś, Ryk, Ryczek. INNE FORMY: Ulrik. OBCE FORMY: Ulrick (ang.), Ulrich (niem.), Ulric, Ulrich...
ULRYKA
Żeńska forma imienia -> Ulryk. ZDROBNIENIA: Ulrysia, Rika, Ryśka. INNE FORMY: Ulrika. OBCE FORMY: Ulrica (ang., hiszp., wł.), Ulrike (niem.); Ulrika (połud.-słow).ZNANE POSTACIE:Ulrike Meinhof, przywód. Zachodnioniem. „miejskiej...
UM
Żeńska forma imienia -> Uma. ZDROBNIENIA: Sławek. INNE FORMY: Umosław, Usław. 0
UMA
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: z umysłu sławna. ZDROBNIENIA: Sławka. INNE FORMY: Umosława, Usława. Forma męska: Um.
UMIARA
Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: umiarkowana, pokorna, łagodna. ZDROBNIENIA: Miarka. INNE FORMY: Łagida, Łagna.
UMIŁ
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: umiłowany. ZDROBNIENIA: Miłek, Umiłek.
UMINKA
Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: umiejętna. INNE FORMY: Uma.