UNIEDROG
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: bardzo dobry i drogi. ZDROBNIENIA: Uniek. Forma żeńska: Uniedroga.
UNIEDROGA
Żeńska forma imienia -> Uniedrog. ZDROBNIENIA: Unijka.
UNIEGOST
Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: bardzo dobry i gościnny.
UNIEMIR
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: bardzo poważny. ZDROBNIENIA: Mirek, Uniemirek. INNE FORMY: Unimierz. Forma żeńska: Uniemira.
UNIEMIRA
Żeńska forma imienia -> Uniemir ZDROBNIENIA: Mirka, Uniemirka.
UNIEMYSŁ
Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: dobrze, dzielnie myśłący. Zanotowane w dokumentach z roku 1125. ZDROBNIENIA: Uniek. OBCE FORMY: Symfronios (gr.).
UNIESŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: z odwagi i dobroci sławny. Wspomniane w dokumentach z roku 1257. ZDROBNIENIA: Unich, Uniek, Unisz. INNE FORMY: Un, Unim, Unisław, Unosz. Forma żeńska: Uniesława, Unisława.
UNIESŁAWA
Żeńska forma imienia -> Uniesław. INNE FORMY: Uniewa, Unisława. Forma męska: Un, Uniesław, Unim, Unisław.