Imiennik PACZESŁAW

Zanotowane w dokumentach z roku 1227. INNE FORMY: Pącław, Pączesław.